Expertise

Bij Van Goethem Advocaten treft u juristen aan die op hoog niveau advies verlenen en u met veel kennis van zaken bijstaan bij complexe gerechtelijke procedures. Het kantoor bouwde in meer dan 50 jaar een uitzonderlijke knowhow en praktijkervaring op en deelt die met ondernemingen, overheden en privépersonen.

  Controle op privémails van de werknemer is een schending van zijn privacy
  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich op 5 september 2017 definitief uitgesproken in een zaak omtrent het ontslag van een werknemer met schending van zijn... Meer...
  De nieuwe omgevingsvergunning in voege
  Met veel toeters en bellen werd op 25 april 2014 het decreet betreffende de omgevingsvergunning bekrachtigd en goedgekeurd. Het was echter lange tijd wachten op het uitvoeringsbesluit d.d. 27 november... Meer...
  Wegen naar “werkbaar en wendbaar werk”: de werkgeversgroepering
  Het afgelopen jaar was er heel wat te doen rond het wetsontwerp “Werkbaar en Wendbaar Werk”, een initiatief van Minister van Werk Peeters. Uiteindelijk werd het ontwerp in februari 2017... Meer...