Expertise

Bij Van Goethem Advocaten treft u juristen aan die op hoog niveau advies verlenen en u met veel kennis van zaken bijstaan bij complexe gerechtelijke procedures. Het kantoor bouwde in meer dan 50 jaar een uitzonderlijke knowhow en praktijkervaring op en deelt die met ondernemingen, overheden en privépersonen.

  Fiscale regels voor belastbare voordelen vanaf 2018
  Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor de belastbare voordelen (pc, laptop, gsm, tablet, internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen. Er zal gewerkt worden met... Meer...
  Hoorplicht bij ontslag van een contractueel personeelslid in overheidsdienst
  Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem legt aan de overheid de verplichting op om een personeelslid te horen wanneer zij een ernstige maatregel neemt die verband houdt... Meer...
  Controle op privémails van de werknemer is een schending van zijn privacy
  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich op 5 september 2017 definitief uitgesproken in een zaak omtrent het ontslag van een werknemer met schending van zijn... Meer...