Expertise

Bij Van Goethem Advocaten treft u juristen aan die op hoog niveau advies verlenen en u met veel kennis van zaken bijstaan bij complexe gerechtelijke procedures. Het kantoor bouwde in meer dan 50 jaar een uitzonderlijke knowhow en praktijkervaring op en deelt die met ondernemingen, overheden en privépersonen.

  GDPR vanaf 25 mei 2018
  Op 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden en deze zal vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn in de... Meer...
  Fiscale regels voor belastbare voordelen vanaf 2018
  Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor de belastbare voordelen (pc, laptop, gsm, tablet, internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen. Er zal gewerkt worden met... Meer...
  Hoorplicht bij ontslag van een contractueel personeelslid in overheidsdienst
  Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem legt aan de overheid de verplichting op om een personeelslid te horen wanneer zij een ernstige maatregel neemt die verband houdt... Meer...